mandag 5. oktober 2009

September og kos : )

Det er blitt oktober og vi sitter tett i tett på en brun skinnsofa i et hus like ved Grimerud Gård. Kjærlige ord veksles mellom oss. Vi koser oss. Vi har fått låne denne leiligheten i tre måneder. En velsignelse. Vi har hatt noen flotte uker i det siste… og jeg skal prøve å gjengi noen av godbitene…

Friskt i minne står turen til Østerrike for knapt en uke siden. Men først, vil vi skru tiden enda et par uker tilbake…

Menighetsweekend. Vi fikk noen flotte dager på Solstrand en helg i september. Jeg trengte sårt noen dager med avslapning og påfyll og det fikk jeg virkelig. Gud velsignet oss. Det var fantastisk å møte en så flott menighet som Frikirken på Hånes. Dette er hjemmemenigheten til Per Eirik. Det var liv og røre med alle generasjoner representert. Det er lenge siden jeg har møtt en så hjertevarm menighet. Det var rørende å kjenne hvordan de støttet opp om oss. Menigheten ba for oss og sendte oss ut som sine misjonærer.

Samme uke fikk vi gleden av å være med på et kurs på UIOs base i Kristiansand, Skjærgårdsheimen. I storflott vær fikk vi benytte noen dager i en av Norges flotte skjærgårdsperler. Kurset føltes ut som akkurat det vi trengte. Det handlet om noe som heter ”Mission Adventures”. Mission Adventures (MA) er et av konseptene for misjonsturer som UIO driver. Hovedideen bak dette konseptet er å ta med hele ungdomsgrupper på misjonstur, der de får gjøre humanitært arbeid og evangelisering, i tillegg er disippelgjøring av gruppen og av de menneskene gruppen får møte en viktig del av konseptet.

Kurset var nyttig for oss. Det er ikke slik at vi tenker å starte MA i Østerrike, men at vi ønsker å legge til rette for at noen kan gjøre det. Allerede til sommeren som kommer er det snakk om at vi kanskje kommer til å ta i mot slike team fra Norge. Kurset forberedte oss på hva vi kan gjøre for å ta i mot ungdomsgrupper på en best mulig måte. Kurset la også ned i oss et ønske om å se MA grupper reise ut fra Østerrike. UIO har et fantastisk konsept her som legger alt til rette for at en ungdomsleder kan reise på teamtur med gruppa si uten å bekymre seg for organiseringen. UIO tar seg av organisering og tjener ungdomslederen slik at han/hun kan kose seg på tur med ungdommene og konsentrere seg om å lede dem.

Høydepunket i september var reisen til Østerrike. Sammen med en gruppe ledere fra UIO her i Norge, reiste vi ned for å ”speide” ut plassen. Plassen vi reiste til lå ca 20 minutters kjøretid sør for Wien. Det er en flott liten by med ca 4000 innbyggere. Her har UIO hatt sitt kontor noen år. Boligkomplekset inneholder store muligheter for UIO i Østerrike, med både plass til overnatting og eventuelle skoler, leire eller kurser … UIO leier plass i komplekset. Vi kommer til å bo i halvparten av en leilighet som er delt i to. Den andre halvdelen kommer vi til å bruke som kontor. Joda,… jeg har allerede plassert det meste på plass i mitt hode allerede og det ser ganske koselig ut. Jeg er glad for at IKEA ligger en kort kjøretur unna. Leiligheten trenger en god porsjon kjærlighet og en flink mann som kan fikse alt jeg ikke har peil på. Tror slutt resultatet blir ganske koselig… og jeg kjenner at jeg gleder meg til å komme i gang. Det er spennende det vi får være med på. Jeg føler meg ydmyk overfor det vi får være med på.

For deg som sitter nå og lurer på… ”men hva var det egentlig de skulle igjen”.. så skal jeg ta det kort… Etter jul reiser min mann og jeg ned til Østerrike for å være kontaktpersoner for Ungdom i Oppdrag i Østerrike. Ungdom i Oppdrag er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. I Østerrike finnes det pr. dato ingen såkalt base for UIO. Det er ikke lenge siden UIO hadde et arbeid her og UIO, Østerrike har bedt UIO Norge om å ta over ansvaret for organisasjonen i landet. Vi er de første fra Norge som flytter ned dit for å drive det som igjen skal bli en base for UIO. Vi skal samarbeide med de lokale menighetene, ta i mot team og prøve å danne et grunnlag for at østerrikere kan reise ut i misjon. Vi skal i samarbeid med ham som tidligere var leder for basen, utvikle et kontaktnettverk for UIO. På lokalt plan er vi opptatt av å se etter hvilke behov menighetene har og bistå med den kompetansen UIO har. For de av dere som enda lurer på hva vi egentlig skal gjøre så er det bare å legge inn spørsmål.. jeg skal prøve å besvare dem så godt jeg kan.

Østerrike overrasket meg med sin vakre natur. Jeg har vært der før, men naturen rundt Wien, var annerledes enn fjellstrøkene jeg har vært i tidligere. Store vingårder og varmt vær preget stedet. Vi fikk også noen flotte turer til Wien der vi kjente at Gud talte til oss om behovene som ligger i Østerrike. Vi ba mye i løpet av dagene i Østerrike og det var godt å kjenne på noe av det som ligger på Guds hjerte for landet. Relasjonen vi fikk med Bruce Clewett som har ledet basen tidligere var også veldig god. Vi gleder oss til å lære mye av han. Om der finnes helter i Guds rike må han være en av dem. Historien hans er helt utrolig… man sitter limet til stolen og hører han fortelle om hvordan Gud har gjort at han har fått samarbeide med de utroligste mennesker.
For at vi skal kunne reise ned til Østerrike trenger vi økonomiske støttepartnere. Vi har fått noen løfter fra mennesker som ønsker å støtte oss. Det er virkelig oppmuntrende. Tusen takk! Til nå er det likevel stort sett familie som støtter oss økonomisk i måneden. Vi er veldig takknemlige for de av dere som ønsker å være med å hjelpe oss.

På samme tid må vi vel innrømme at sparekontoene våre blir litt slankere for hver måned. Så vær gjerne med å be for oss at vi skal få flere som vil være med å støtte oss. Tror ikke Gud vil vi skal verken mase eller bekymre oss for penger, så derfor er jeg frimodig og ber om forbønn for dette.

Tusen takk for alle bønnene som har blitt bedt de siste ukene. Vi har kjent på bekreftelse i forhold til at Gud virkelig har kalt oss til å gjøre dette og at han er med. Hverdagen her på Grimerud har også forbedret seg betraktelig. Det er også hyggelig å høre fra dere om hva dere ber om for oss og kjenner at det treffer hjertet. Tusen takk.

Bønne emner
-Be om at vi skal ta de rette avgjørelsene i forhold til spørsmål om besøk av team i sommer.
-Be om at vi skal fortsette å ha en god kommunikasjon med Bruce Clewett
-Be om at vi skal få en enda større del av Guds hjerte for Østerrike, at vi skal ha hans øyne, ører og tale hans Ord i møte med mennesker. Be om at vi skal ha Guds visdom.
-Be om at vi skal få de økonomiske støttepartnerne og de gode relasjonene med mennesker som vi trenger her i Norge.
- Be om at Gud skal sende mennesker til Østerrike som kan stå sammen med oss i arbeidet

Mvh Kristina & Per Eirik

September and happy times…

It is September and we are enjoying our time in the borrowed apartment just down the road from Grimerud. We are blessed. We have had some wonderful moments in the weeks that have passed and I shall try to retell some of the highlights….

In mid-September we spent a weekend at Solstrand, a beautiful place on the south coast of Norway, with Per Eiriks home church, Hånes Frikirke. It was a very relaxing and refreshing time. God blessed us, with some much needed rest. It was so nice to meet this wonderful church. I was touched by the way they met us and blessed us. They prayed for us and sent us out as their missionaries.

The following week we had the pleasure of attending a Mission Adventures course at YWAM’s base in Kristiansand. This is a very beautiful place right by the water, and the sun was shining every day. This course was very useful in our preparation for Austria. Mission Adventures (MA) is a one of YWAM’s outreach concepts. MA seeks to see whole youth groups going together on outreaches. YWAM organizes the outreach and seeks to serve the youth leader so that he/she may concentrate on leading their youth group.

At this point we are not thinking that we will start an MA in Austria, but we hope and pray that we can put everything in place so that whoever God calls can come and do it. Also, we are already looking at the possibilities for receiving teams from Norway next summer.
The main highlight of September was our trip to Austria. Together with a group of YWAM leaders from Norway we went to Austria to “scout” out the place where we are going to rent. We went to a little town about 20 minutes south of Wien. It is wonderful town, with about 4000 people. YWAM has had its office here for some years now. The complex where the office is situated has great potential. YWAM rents its office space here. We will live in one half of one of the apartments here, and the other half will be the YWAM office. … Yes, I have already placed all the furniture in the apartment… in my head and it looks really nice. I am happy IKEA is just a five minutes drive away. The apartment needs a good portion of love… and a handy husband that knows how to fix all the things I have no clue about. I think it will be quite nice in the end… I am really looking forward to getting started. I feel humbled by the things that we get to be a part of…

If you are now wondering… ”what is it these people are going to do”…I will give you a summary… After Christmas my husband and I will be moving to Austria to become contacts for YWAM. YWAM is an interdominational mission organization. Today, there is no YWAM base in Austria. YWAM, Austria has asked YWAM, Norway to take over the responsibility for YWAM in the country. We will be the first two people from Norway that move down there to run the base. We will work with the needs of the local churches to provide whatever expertise YWAM may offer. Furthermore, we will receive teams and try to encourage Austrians to go out into missions. In all this we are fortunate to have Bruce Clewett, the former national leader of YWAM, Austria at our side, working with us. If there are heroes in God’s kingdom, he must be one of them. We sat glued to our chairs while he told us the story of how God has opened incredible doors in working with the different churches in Austria. We really look forward to working and learning from him.

We hope you enjoyed some of these highlights and that you will stand with us in prayer. In order for us to be able to go to Austria we also need financial support. We have had some promises from people that would like to support us. That is really encouraging. Thank you so much! We are very grateful for those who wish to support us.

At the same time we must admit that our saving accounts are decreasing. So, please pray for us that we will see that more people join to support us. I don’t believe God wants us to worry about money that is why I am not afraid to ask for your prayers concerning this matter.
Thank you for all your prayers these last weeks. We have felt a confirmation that this is really what God wants us to do. And our everyday life here at Grimerud is better. It has also been nice to hear from some of you that have been praying for us – that touches us. Thank you.

Prayer requests:
-Please pray that we will make the right decisions concerning teams that we might receive next summer.
- Pray that we will continue to build a good relationship with Bruce Clewett
-Pray that we will receive more of Gods heart for Austria, - that we will have His eyes, ears and speak His words as we meet with people. Pray that we will have the wisdom of God.
-Pray that God will send people to Austria that will join us to build up the YWAM base
-Pray that we will have the financial support partners that we need, and that we will establish fruitful relationships here in Norway.

Yours in Christ,

Kristina and Per Eirik